Domani ondersteunt Stichting Florentina

Elisabeth Center benut ontwikkelingspotentieel in Tanzania

Corporate Social Responsibility en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling. Dit geldt niet alleen voor de klanten van Domani, maar ook voor Domani zelf. Om die reden wordt onder meer Stichting Florentina, met projecten in Tanzania en Ethiopië, de komende jaren gesteund. Kinderen en hun veelal rurale families krijgen zodoende extra kansen.

Duurzame relaties en projecten

Annemarie van Rijn, directeur van Domani: “Wij hechten aan duurzame relaties; met onze klanten, medewerkers en dienstverleners, evenals met onze ‘stakeholders’ in de nabije en verdere omgeving. Daaraan willen wij ook een bijdrage leveren. Speciaal waar het gaat om het benutten van jong talent en ontwikkelingspotentieel. Om die reden leveren wij de komende jaren een bijdrage aan Stichting Florentina, met als belangrijkste project het Elisabeth Center in Tanzania. Dit is een educatieproject aan de voet van de Kilimanjaro, dat in 2005 is gestart en inmiddels jaarlijks 500 kinderen onderwijs biedt op een kleuter-, basis- en middelbare school. Daarnaast zijn er allerlei inkomen genererende en werkgelegenheidsprojecten aan toegevoegd, zoals staff housing, een hostel, boarding houses, een voedselbank, een maismalerij, souvenirshop e.d., waarmee het project (financieel) steeds meer op eigen benen staat”.

Rob Boogaard is mede-initiatiefnemer van het project, voorzitter van het stichtingsbestuur en al jarenlang een van de dienstverleners van Domani. “Het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby, maar niettemin een zeer succesvol project geworden. Dit mede door de betrokkenheid van de zusters van Charles Borromeo, die het project op dagelijkse basis managen en alle vrijwilligers die sinds de start betrokken zijn. Vanaf 2006 hebben wij met zo’n 13 zogenaamde ‘support trips’ van gemiddeld 25 mensen een bijdrage geleverd om de investeringen te realiseren en een (afbouwend) deel van de exploitatie te kunnen dekken”, aldus Rob Boogaard.

‘Support trips’

Door middel van deze ‘support trips’ hebben bedrijven, service clubs en particulieren een fysieke, financiële en professionele bijdrage geleverd. Dit betekent de handen uit de mouwen steken en samen met lokale ambachtslieden meewerken aan de bouw van klaslokalen, boarding houses e.d., fundraising organiseren of een eigen financiële bijdrage leveren en / of kennis en relaties inbrengen. Hierdoor heeft het Elisabeth centrum zich successievelijk ontwikkeld tot een apart dorp bij Kolila Village. Dit dorp ligt tussen Mt. Meru en Mt. Kilimanjaro en beide bergen zijn steeds goed zichtbaar vanaf het project.

Hierdoor was er belangstelling bij velen om de uitdaging nog eens aan te gaan. In de tussenliggende jaren zijn er inmiddels dan ook een tiental Kilimanjaro beklimmingen geweest, waarbij sponsorgeld werd opgehaald voor het project en een bezoek werd afgelegd om de cheque te overhandigen.

Ambassadeur

Het resultaat is een grote onderlinge band bij de ‘support trippers’, die elkaar in de jaren erna veelal nog regelmatig en niet alleen zakelijk zien en ook ambassadeur blijven van het project. Daarmee zetten zij zich in om de ‘exposure’ van het project te vergroten via websites, met inzamelingsacties bij (bedrijfs)feesten, partijen e.d. Er is inmiddels een samenwerkingsverband met de Universiteiten van Groningen en NewCastle voor ‘traineeships’, mensen verblijven er tijdelijk voor een ‘sabbatical’ en ook dragen kerkelijke Vastenacties bij. “Kortom een project waar Domani zich ook mee kan vereenzelvigen”, aldus Annemarie van Rijn.